М.А. Безнин             

О.И. Бухинко           

О.Ю.Никифоров      

С.А. Петракова       

А.А. Синицын         

А..Н. Алюнов          

Н.А. Зейслер            

Ю.М.Авдеев             

Н.А. Зейслер            

М.Н. Измайлова      

А.П. Котова           

Н.Н. Мелентьева     

С.Ф. Митенева            

О.С. Москвина        

С.А. Мясникова      

Ю.Ю. Осокина        

В.А. Раков                

П.Н. Скахина           

Т.М. Тулина              

И.В. Шарыпова       

И.Д. Ледовская       

Е.Н. Заварина          

Б.К. Кишиев             

А.Н. Копничев        

Е.В. Печерина          

В.В. Пермогорский

Н.В. Сажина            

Н.В. Телина              

Г.А. Чекавинская     

– проректор по НР, председатель

– проректор по АХР иБ

– начальник УИ

– начальник УМУ

– начальник УНиИ

– отв. за НИДС ЭЭФ

– отв. за НИДС ЕГФ

– отв. за НИДС ФЭ

– отв. за НИДС ЕГФ

– отв. за НИДС ФИЯКиИ

– отв. за НИДС ФФ

– отв. за НИДС ФФК

– отв. за НИДС ФПМКТиФ

– отв. за НИДС ЭФ

– отв. за НИДС ИСФ

– отв. за НИДС ЮФ

– отв. за НИДС ФПМиИТ

– отв. за НИДС ФСРПиП

– отв. за НИДС ИФ

– отв. за НИДС ГФ

– зам. начальника УД

– начальник ОИСиНТИ

– директор ЦВРиМП

– главный редактор газеты «Политехник»

– начальник ОУО

– директор санатория-профилактория «Политехник»

– начальник РИО

– начальник ОНИРСиА УНиИ

– начальник ИТЦ УНиИ

Back to top